Konzultace

 Zavolejte nám na telefonní číslo +420739678659 nebo zanechte vzkaz a své tel.číslo .Zavoláme vám hned jak to bude možné

Jméno E-mail Telefon Vybete zákrok
Text zprávy
Chcete přiložit fotografie? Klikněte sem.
#
dočasné pozastavení činnosti
31.01. 2024
pozastavení činnosti
> více »

Secrets toSuccess in Aesthetic Medicin and Surgery
28.10. 2015
Ve dnech 2-3.října 2015 se MUDr. Vrbický zůčastnil kongresu v Barceloně. Přínosem byla konfrontace názorů na operační postupy v oblasti ...
> více »

Omlazení obličeje očima plastického chiruga
06.04. 2015
Pro plastického chirurga je výzvou obličej omladit a vrátit mu jeho svěžest a krásu. Je však nesmírně obtížně krásu vytvořit tam, kde ...
> více »

Úvod > Plastické operace > Chirurgie ruky > Dupuytrenova kontraktura

Dupuytrenova kontraktura

Dupuytrenova kontraktura je onemocnění ruky které se projevuje tvorbou podkožních uzlů a pruhů v oblasti dlaně a prstů.Jizevnaté pruhy v podkoží obvykle zbytní a začnou se zkracovat .Prsty ke kterým jizevnaté pruhy běží nelze zprvu úplně narovnat.Později se ohnutí prstů zvětšuje a tím začíná být výrazně poškozená funkce ruky.Nejčastěji bývá postižen 4 a 5 prst.Onemocnění postihuje více muže,než ženy a to převážně ve zralém věku (40-60 let).Časté je postižení obou rukou.


 I když bylo vysloveno několik teorií,jednoznačná příčina onemocnění není dodnes známa.Dupuytrenovu kontrakturu lze považovat i za dědičné onemocnění, ale bez prokazatelných dědičných zákonitostí, jak tomu bývá u jiných dědičných vad.Jako rizikové faktory jsou uváděny cukrovka,epilepsie,kouření,alkoholismus ,ale jednoznačná souvislost není prokázána.Z tohoto důvodu je nemožné doporučit nějaké preventivní opatření.

Průběh onemocnění je též nepředvidatelný.Někdy se vyvine jen lehká forma onemocnění,která nositele nijak zvlášť neomezuje. Tento stav může vydržet celý život.Někdy však dojde v relativně krátkém období (1/2 -1 rok) k výraznému zhoršení s následnou funkční poruchou ruky.Často však dochází k stálému postupnému zhoršování.Kladnou zprávou u tohoto onemocnění je, že je léčitelné chirurgickým zákrokem,který může přinést úplné vyléčení nebo výrazné zlepšení.Záleží na stádiu ve kterém se onemocnění operuje a na erudici operatéra.

Dnešní možnosti léčby jsou tyto :

1)Dermofasciectomie-úplné odstraněnívšech jizevnatých pruhů a uzlů,které se v půběhu onemocnění vytvořily.Odstraňuje se současně celá vazivová ploténka (ze které se pruhy a uzly tvoří) v podkoží dlaně.

2)Limitovaná fasciectomie-operační odstranění jizevnatých pruhů,které způsobují ohnutí prstů.

3)Segmentální aponeurektomie-odstranění části jizevnatých pruhů a tím umožnění narovnání prstů.

4)Přerušení jizevnatého pruhu ostrou jehlou jen z vpichu přes kůži ( bez operační řezné rány).

5)Neoperační, inijekční aplikace kolagenázy (látka,která rozpouští vazivo)do podkoží dlaně,kde jsou projevy nemoci.

Výše zmíněné postupy se liší náročností zákroku,následnou délkou hojení,krátkodobým nebo dlouhodobým efektem a finanční náročností.Volba léčebného zákroku závisí na stupni lokálního postižení,na celkovém stavu pacienta a na preferencích pacienta.Operace Dupuytrenovy kontraktury,zejména jejich těžších forem nebo recidiv je náročná operace.I když je zahrnuta v pracovní náplni  všeobecných chirurgů,ortopédů a plastických chirurgů ,lze lepší výsledky  předpokládat na pracovištích zaměřených na chirurgii ruky , kde se tyto operace často provádějí.To je ostatně problém všech chirurgických zákroků.

Průběh léčby na našem pracovišti: Operace provádíme v lokální anestesii ambulantně.Operace, dle náročnosti, trvá někdy i více než 2 hodiny.Odvoz domů po operaci si pacient zajišťuje sám. První pooperační převaz  býva první nebo druhý pooperační den.Týden po operaci je ruka znehybněna  dlahou.Po týdnu začíná pacient ruku koupat a lehce rozcvičovat.Stehy se  odstraňují 7-10 den po operaci.K dalším kontrolám je pacient zván dle stavu hojení.Pacient je průběžně instruován o pooperační péči.

 

 

 
> Před/Po fotky - Dupuytrenova kontraktura
#
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Odkazy